၀ါးလက္မွဳ အႏုလက္ရာ ( ႐ုပ္သံအစီအစဥ္ )

■ ၀ါးနဲ႔ ျပဳလုပ္ထားတဲ႔ ၀ါးေရခြက္၊ ၀ါးေရဗူး၊ ၀ါးစုဗူး၊ ၀ါးမီးအိမ္ အစရိွတဲ့ ေန႔စဥ္သံုးပစၥည္းေလးေတြ ထုတ္လုပ္ပံုကို ႐ိုက္ကူးတင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။
 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,827