စက္တင္ဘာ ၈ ရက္ေန႔ ေန႔လယ္ပိုင္း သတင္းအစီအစဥ္

■ အစိုးရသစ္လက္ထက္ ဘ႑ာႏွစ္ ၂ ႏွစ္တြင္ MIC ခြင့္ျပဳ ႏိုင္ငံျခားႏွင့္ ႏုိင္ငံသား လုပ္ငန္း ၆၀ ေက်ာ္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ ျပန္အပ္ၿပီး စက္မႈက႑မွ လုပ္ငန္းပိတ္သိမ္းခဲ့မႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္

■ ဧရာဝတီျမစ္ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေသာ ထီးခ်ိဳင့္ႏွင့္ ေရႊကူၿမိဳ႕အၾကားတြင္ ဧရာဝတီလင္းပိုင္ထိန္းသိမ္းေရး ဧရိယာအျဖစ္ ထမ္မံ တိုးခ်ဲ႕သတ္မွတ္

■ အေမရိကန္ရွိ ဘဏ္တစ္ခုတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ပစ္ခတ္မႈမ်ားကို ရဲမ်ားတြင္ တပ္ဆင္ေပးထားေသာ bodycam က ရုိက္ကူးထားသည့္ ဗြီဒိယိုဖိုင္အား ရဲတပ္ဖြဲ႔ ထုတ္ျပန္

■ မေလးရွားႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဆာမူရိုင္းဓါးႏွင့္ တိုက္ခုိက္ခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူ သုံးဦးကို ရဲတပ္ဖြဲ႔က ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္း

အစရွိတဲ့ ျပည္တြင္းနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ သတင္းေတြကုိ တင္ဆက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,598