ဆည္၊တာတမံ ကၽြမ္းက်င္သူဦးခ်ိဳခ်ိဳႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း (ရုပ္သံအစီအစဥ္)

“ျမန္မာႏိုင္ငံမွာတည္ေဆာက္ၿပီးရင္ ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းမႈအပိုင္းအားနည္းတယ္၊ ဆည္တာတမံကိုေတာ့ အဲဒီလိုမလုပ္ၾကပါနဲ႕၊သူကအႏၱရာယ္ေပးတတ္ပါတယ္” – ဆြာဆည္ ေရပုိလႊဲ လက္တံေျမာင္းနံရံ ၿပဳိက်မႈေၾကာင့္ ေရၾကီးေရလ်ွံမႈ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသလို ၊ လက္ရွိမွာလည္း ဆည္္ေတြရဲ႕ ေရပိုလႊဲကေန ေရေက်ာ္ႏိုင္တဲ့ ဆည္ ၅၀ ေက်ာ္ရွိတဲ့အတြက္ ဆည္အနီး ေနထိုင္ၾကသူေတြသတိထားဖို႕လည္းထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ ဒီတစ္ပတ္ရဲ႕ Exclusive Interview အစီအစဥ္မွာေတာ့ ဆည္ေတြရဲ႕ သက္တမ္း ၊ ဆည္ေတြရဲ႕ ၾကံ႕ခိုင္မႈအပိုင္း ၊ တည္ေဆာက္ၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ အားနည္းခ်က္ ရွိေနတဲ့အေျခအေနေတြကို ယခင္ဆည္ေျမာင္းဝန္ၾကီးဌာနမွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္ ဒီဇုိင္း၊ တည္ေဆာက္ေရးအပိုင္း ေတြကိုထဲထဲဝင္ဝင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ ပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဦးခ်ိဳခ်ိဳ နဲ႕ ေတြဆံုေမးျမန္းေပးထားပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,598