တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ၀ါ၀ယ္လုိအားျမင့္တက္လာမႈေၾကာင့္ ျပည္တြင္းတြင္ ၀ါစုိက္ပ်ဳိးသူမ်ားလာ

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကယခင္ႏွစ္ေတြကထက္ ၀ါ၀ယ္လိုအားျမင့္တက္လာမႈေၾကာင့္ ျပည္တြင္းမွာ ၀ါစုိက္ပ်ဳိးသူမ်ားလာျပီး ေစ်းေကာင္းရေနတယ္လို႔ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး စက္မႈသီးႏွံစုိက္ပ်ဳိးပညာေပးေရးဌာနရဲ႕ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ထြန္းျမင့္ကေျပာပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,636