တရုတ္အစိုးရက ႏိုင္ငံတြင္း အာဖရိက၀က္တုပ္ေကြးကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈကိုထိန္းခ်ဳပ္ရန္အႀကိတ္ အနယ္ႀကိဳးပမ္းေန

တရုတ္ႏိုင္ငံမွာတစ္လေက်ာ္အတြင္း အာဖရိက၀က္တုပ္ေကြးျဖစ္ပြားသူ ၁၄ ဦးရွိခဲ႔တဲ႔အတြက္ ေရာဂါကူးစက္မႈကိုဟန္႔တားႏိုင္ေအာင္ အစိုးရက ႀကိဳးပမ္းေနပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,636