ယခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္း ျပည္တြင္းျပည္ပတြင္ အလုပ္အကိုင္ေလးေသာင္းရွစ္ေထာင္ေက်ာ္ ခန္႔ထားႏိုင္ခဲ့ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္လုပ္ကုိင္သူအမ်ားဆံုးျဖစ္

ၿပီးခဲ့တဲ့ ၾသဂုတ္လအတြင္း ျပည္တြင္းျပည္ပမွာအလုပ္အကိုင္ေနရာေပါင္းေလးေသာင္းရွစ္ေထာင္ေက်ာ္ ခန္႔အပ္ထားႏိုင္ခဲ့ၿပီး ျပည္ပသို႔ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္သူေတြအနက္ ထိုင္းႏိုင္ငံကိုသြားေရာက္တဲ့ အလုပ္သမားအမ်ားဆံုးျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,636