စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႔ ညပိုင္းသတင္း အစီအစဥ္


■ NCA ပါ အခ်က္မ်ားကို လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား လိုက္နာမႈ ရွိ မရွိ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ရာတြင္ ေတြ႕ရွိရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးသြားမည့္ JMC-U (၁၈) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝး စတင္

■ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားသာ ကစားခြင့္ရွိမည့္ ကာစီႏိုတည္ေထာင္ျခင္း၊ ဖြင့္လွစ္ျခင္းကို အစိုးရက စိစစ္ခြင့္ျပဳႏိုင္မည့္ ေလာင္းကစားဥပေဒၾကမ္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳ

■ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ဟႏိြဳင္းၿမိဳ႕တြင္ 27th World Economic Forum on ASEAN ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား က်င္းပ

■ အာေရဘီယံပင္လယ္ေကြ႕တြင္ အေမရိကန္ႏွင့္ ၿဗိတိန္က ပူးတြဲေရေၾကာင္း စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္

စတဲ့ ျပည္တြင္းျပည္ပ အားကစား သတင္းေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,598