ပိုလန္ႏိုင္ငံေခ်းေငြျဖင့္ ၀ယ္ယူထားသည့္ မီးသတ္ယာဥ္မ်ား၏ စြမ္းရည္သရုပ္ျပပြဲ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕တြင္ ျပဳလုပ္

ပိုလန္ႏိုင္ငံရဲ႕ ေခ်းေငြနဲ႔ ၀ယ္ယူထားတဲ့ မီးျငွိမ္းသတ္ျခင္းနဲ႔ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာရွာေဖြကယ္ဆယ္မႈေတြ ျပဳလုပ္ႏိုင္တဲ့ မီးသတ္ယာဥ္ေတြရဲ႕ စြမ္းရည္သရုပ္ျပပြဲကို စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ခန္းမေရွ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။
 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,827