ရုိက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦး ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရျခင္းမွာ ဂ်ာနယ္လစ္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ အစုိးရ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ အက္ဥပေဒအား ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့သည္ဟု တရားရုံးက ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကား

ရုိက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦး ေထာင္ဒဏ္ ခုနစ္ႏွစ္ ခ်မွတ္ခံရတာဟာ ဂ်ာနယ္လစ္ေတြ ျဖစ္တာေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ အစုိးရလွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္အက္ဥပေဒကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့တယ္လုိ႔ တရားရုံးက ဆုံးျဖတ္ခဲ့တာေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္။
 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,827