ဘဂၤါလီအေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ယခုအေျခအေနထက္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေအာင္ ကုိင္တြယ္ႏိုင္ခဲ့သင့္သည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကား

ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ဘဂၤါလီအေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လက္ရွိအေျခအေနထက္ ပုိမုိ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ကုိင္တြယ္ႏိုင္ခဲ့သင့္တယ္လုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,827