တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ ဥပေဒအရဘတ္ဂ်က္ထည့္သြင္းေရးဆြဲရန္ ဧရာ၀တီတိုင္းအစုိးရ ပ်က္ကြက္ေနဟု တုိင္းလႊတ္ေတာ္၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီဥကၠ႒ ေျပာ

တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ဥပေဒအရဘတ္ဂ်က္ထည့္သြင္းေရးဆြဲဖုိ႔ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး အစုိးရမွ တာ၀န္ ပ်က္ကြက္ ေနတာေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးနစ္နာဆံုးရႈံးမႈေတြရွိေနေႀကာင္းနဲ႔ အေလးထားေဆာင္ရြက္ ေပးေစလိုေႀကာင္း ဧရာ၀တီတုိင္းလႊတ္ေတာ္၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီဥကၠ႒က ေျပာၾကားပါတယ္။
 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,827