တစ္ႏွစ္အတြင္း လူကုန္ကူးမႈ ၂၀၁မႈ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး လူကုန္ကူးသူတရားခံ ၃၆၆ ဦးအား ဖမ္းဆီးအေရးယူႏုိင္ခဲ့

ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ၿပီးဆံုးခဲ့တဲ့အခ်ိန္မွ တစ္ႏွစ္အတြင္း လူကုန္ကူးမႈ၂၀၁မႈ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး လူကုန္ကူးသူတရားခံ၃၆၆ဦးကုိ ေဖာ္ထုတ္အေရးယူႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္မွာက်င္းပတဲ့ ဆ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေန႔အခမ္းအနားက သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,598