အြန္လုိင္းက်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈ On Doctor App ျဖင့္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအတြက္ အိမ္တိုင္ရာ ေရာက္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈရယူႏိုင္

အြန္လိုင္းက်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုျဖစ္တဲ့ On Doctor App နဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး သက္ႀကီးရြယ္အိုေတြ အတြက္ ရည္ရြယ္တဲ့ ဆရာဝန္ပင့္ကုသတဲ့အိမ္တိုင္ရာ ေရာက္က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈကိုရယူႏုိင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,598