“ ႐ိုးမဘဏ္ရဲ႕ ၾသဂုတ္လအတြက္ JZü ရဲ႕ ဆုေရြးခ်ယ္ပြဲ ” (႐ုပ္သံအစီအစဥ္)

■ JZü အေကာင့္ဖြင့္သူေတြအတြက္ အပ္ေငြ ၂ ဆရရွိႏိုင္မည့္ ေငြစာရင္းအမ်ဳိးအစားျဖစ္လို႔ အျမန္ဆံုး JZü အေကာင့္ ဖြင့္ၾကဖို႔အတြက္ ဒီအစီအစဥ္ကို ႐ိုက္ကူးတင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,625