ျပင္သစ္ႏုိင္ငံေတာင္ပိုင္းတြင္ လူအုပ္ထဲသို႔ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးက ကားျဖင့္ ၀င္တုိက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ႏွစ္ဦး ဒဏ္ရာရ

ျပင္သစ္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းရွိ နီးမက္စ္ၿမဳိ႕တြင္ လူအုပ္ထဲသုိ႔ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးက ကားနဲ႔ ၀င္တုိက္ခဲ့မႈ စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔ အေစာပိုင္းက ျဖစ္ပြားခဲ့တာေၾကာင့္ ႏွစ္ဦး ဒဏ္ရာရခဲ့တယ္လို႔ မ်က္ျမင္ႀကဳံေတြ႔ခဲ့သူေတြနဲ႔ တာ၀န္ရွိသူေတြက ေျပာခဲ့ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,598