ရန္ကုန္တုိင္းအစိုးရအဖြဲ႕ ထည့္၀င္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ YBPC က်ပ္သန္း ၄၀၀၀ ေက်ာ္ အရံႈးေပၚေနၿပီး YUPT လည္း က်ပ္သန္း ၅၀၀ ေက်ာ္ အရံႈးေပၚေန

ရန္ကုန္တုိင္းအစိုးရအဖြဲ႕ ထည့္၀င္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ရန္ကုန္ဘတ္စ္ကား အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီလီမိတက္ (YBPC) ဟာ က်ပ္သန္း ၄၀၀၀ ေက်ာ္ အရံႈးေပၚေနၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအမ်ား ျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီလီမိတက္ (YUPT) ကေတာ့ က်ပ္သန္း ငါးရာေက်ာ္တဲ့အထိ အရံႈးေပၚမႈေတြ ရွိေနတယ္လို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာအရ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,626