ယခုႏွစ္ ရွစ္လတာကာလအတြင္း ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၌ အမႈႀကီးျဖစ္ပြားမႈ ၃၀၀ ေက်ာ္ရွိခဲ့ျပီး မုဒိမ္းမႈႏွင့္ လူ သတ္မႈ အမ်ားဆံုး ျဖစ္

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသၾကီးမွာ အခုႏွစ္ ရွစ္လတာကာလအတြင္း အမွဳႀကီးျဖစ္ပြားမွဳ ၃၀၀ ေက်ာ္ရွိခဲ့ျပီး အျခား အမွဳျဖစ္စဥ္ေပါင္း ၅၈၀၀ ေက်ာ္ ျဖစ္ပြားခဲ့တယ္လို႕ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,598