ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ေအာက္ရွိ ပန္းဥယ်ာဥ္ေျမမ်ားငွားရမ္းခမ်ားမွာ ေခတ္ကာလေပါက္ေစ်းႏွင့္ မ်ားစြာ ကြာ ဟမႈ ရွိေနၿပီး နစ္နာမႈမ်ားစြာရွိေနဟု ဆို

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ ပန္းဥယ်ာဥ္နဲ႔ အားကစားကြင္းမ်ားဌာနပိုင္ ပန္းဥယ်ာဥ္မ်ားကို ငွားရမ္းထားတဲ့ ေစ်းႏႈန္းေတြဟာ ေခတ္ကာလေပါက္ေစ်းနဲ႔ မ်ားစြာကြာဟမႈရွိေနၿပီး ဌာနဘက္က နစ္နာမႈအမ်ား အျပား ရွိေနတယ္လို႔ ရန္ကုန္တိုင္းစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ေဒၚခင္သန္းလွရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ေတြအရ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,730