ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္မွ ေရႊစင္ျပား၊ ေရႊသကၤန္းမ်ားကုိ ခြာယူၿပီး ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးေစတီေတာ္တြင္ ပူေဇာ္သြား မည္ဆုိေသာ သတင္းမွာ မမွန္ကန္ေၾကာင္း သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန ထုတ္ျပန္

ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္မွ ေရႊစင္ျပားေတြကုိ ခြာယူၿပီး ေနျပည္ေတာ္၊ ဒကၡိဏသီရိျမိဳ႕နယ္ရွိ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေစ တီေတာ္မွာ ကပ္လွဴပူေဇာ္သြားမယ္ဆုိတဲ့ သတင္းမွာ မမွန္ကန္ဘူးလုိ႔ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ၀န္ၾကီး ဌာနက စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔မွာ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,598