ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႔႕နယ္ ေက်ာက္နီေမာ္ေက်းရြာရွိ ဘဂၤါလီမ်ားကို ကမန္လူမ်ိဳးအမည္အသံုးျပဳ၍ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ ထုတ္ေပးေနျခင္းအား စိစစ္အေရးယူေပးရန္ အေရးႀကီးအဆို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းခြင့္မရ

ရမ္းၿဗဲျမိဳ႔နယ္ ေက်ာက္နီေမာ္ေက်းရြာရွိ ဘဂၤါလီေတြကို ကမန္လူမ်ိဳးအမည္ အသံုးျပဳၿပီး ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္ ထုတ္ေပးေနျခင္းကို စိစစ္အေရးယူေပးဖို႔ အေရးႀကီးအဆို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကုိ တင္သြင္းခြင့္မရဘူးလို႔ အဆိုရွင္ ရခိုင္ျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၁၁ မွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚထုေမက စက္တင္ ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔က ေျပာပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,598