ကိုရီးယားႏွစ္ႏုိင္ငံ၏ ပူးတြဲဆက္ဆံေရးရုံးကို ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံတြင္ ဖြင့္လွစ္


ေျမာက္နဲ႔ေတာင္ ကိုရီးယားႏွစ္ႏုိင္ငံရဲ႕ ပူးတြဲဆက္ဆံေရးရုံးကို ေျမာက္ကိုရီးယားႏုိင္ငံ ေကေဆာင္ၿမဳိ႕မွာ စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔က ဖြင့္လွစ္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,598