ဂ်ပန္ပင္လယ္တြင္ ႐ု႐ွားတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားက ေရေၾကာင္းစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈ ျပဳလုပ္

စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ႐ု႐ွားႏိုင္ငံရဲ႕ အႀကီးဆံုးစစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈေတြ အတြင္း႐ု႐ွားတပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြဟာ ဂ်ပန္ပင္လယ္မွာစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,626