ဒါရိုက္တာ ၀ိုင္း (ရုပ္သံအစီအစဥ္)

သရုပ္ေဆာင္ဘ၀ မွာ မေအာင္ျမင္ခဲ့တာက အလုပ္အေပၚမွာအေလးမထားခဲ့လို ့ပါ။
အလုပ္ကို အေကာင္းဆံုးလုပ္ပါ.အဲဒီအေပၚမွာ ရသင့္ရထိုက္တာ ရမွာပဲ
ေအာင္ျမင္ေနတဲ့သူေတြမွာ အခ်ိန္ေလးစားတယ္ဆိုတဲ့အခ်က္လည္းပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,626