အီရန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့မႈအတြက္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးေဟာင္းကို သမၼတ ေဒၚနယ္ထ ရန္႔ ျပင္းထန္စြာ ေ၀ဖန္ေျပာဆို

အီရန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးနဲ႔ ေတြ႔ဆံုခဲ့မႈအတြက္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးေဟာင္း ဂၽြန္ကယ္ရီကုိ သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔က ျပင္းထန္စြာ ေ၀ဖန္ေျပာဆိုခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,626