အာဖရိက၀က္တုပ္ေကြးေရာဂါတိုက္ဖ်က္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မွာအလြန္႐ႈပ္ေထြးခက္ခဲေၾကာင္းတ႐ုတ္ႏိုင္ငံေျပာၾကား

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြင္းအာဖရိက ၀က္တုပ္ေကြးေရာဂါ ပ်ံ႕ႏွံမႈကိုထိန္းခ်ဳပ္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ဟာ အလြန္႐ႈပ္ေထြးၿပီး အခက္အခဲေတြ႐ွိေနတယ္လို႔ တ႐ုတ္စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး ၀န္ႀကီးဌာနကေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။
 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,636