ပခုကၠဴ ၊ ေပါက္ ၊ ဆိပ္ျဖဴ ႏွင့္ ေရစၾကိဳျမိဳ႕နယ္အတြင္း ၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ေရၾကီးနစ္ျမဳပ္မႈေၾကာင့္ ပ်က္ စီးခဲ့သည့္ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်ပ္သိန္း ၂၀၀ ေက်ာ္ေထာက္ပံ့မည္

ပခုကၠဴ ၊ ေပါက္ ၊ ဆိပ္ျဖဴ ႏွင့္ ေရစၾကိဳျမိဳ႕နယ္အတြင္း ၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ေရၾကီးနစ္ျမဳပ္မႈ ေၾကာင့္ ပ်က္ စီးခဲ့သည့္ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ က်ပ္သိန္း ၂၀၀ ေက်ာ္ ေထာက္ပံ့မယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,626