မႏၱေလးေစ်းကြက္တြင္ ေပၚဦးေပၚဖ်ား ၀ ဥမ်ား ဝယ္လုိအားမ်ားျပားေနျခင္းေၾကာင့္ တစ္ပိႆာလွ်င္ က်ပ္ တစ္ေသာင္းႏႈန္းအထိ စံခ်ိန္တင္ ျမင့္တက္လာ

မႏၱေလးေစ်းကြက္မွာ ၾသဂုတ္လကုန္ပုိင္းက ေပၚဦးေပၚဖ်ား စတင္ထြက္ရွိလာတဲ့ ၀ဥမ်ား ကို တ႐ုတ္ ႏွင့္ဂ်ပန္ႏွစ္ႏိုင္ငံမွ ဝယ္လိုအားျမင့္တက္ေနျခင္းေၾကာင့္ မႏၱေလး ေစ်းကြက္အတြင္းတြင္တစ္ပိႆာလွ်င္ က်ပ္ တစ္ေသာင္းႏႈန္းအထိ စံခ်ိန္တင္ေစ်းႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္လာတယ္လို႔သိရပါတယ္ ။
 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,636