ေျမပဲဆီအေရာင္းအ၀ယ္ က်ဆင္းေနမႈေၾကာင္႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ အထက္ပုိင္းေဒသအခ်ဳိ႕ရိွ ဆီစက္ လုပ္ငန္း အခ်ိဳ႕ရပ္နားထားရ

ဆီေစ်းကြက္အတြင္း ျပည္ပကတင္သြင္းေနတဲ့ဆီနဲ႔တန္ဖိုးနည္းဆီကို သံုးစြဲမႈပိုမ်ားေနျပီး ေျမပဲဆီ အေရာင္းအ၀ယ္ က်ဆင္းလာတာေၾကာင့္ ဆီစက္လုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕ရပ္နားထားရဟု မံုရြာရွိ ဆီစက္လုပ္ငန္းရွင္ ေတြက ေျပာပါတယ္။
 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,626