အက်ဥ္းေထာင္ပုိင္အမႈိက္ယာဥ္ျဖင့္ အက်ဥ္းသား ၂၀ ထက္မနည္း ေထာင္ေဖာက္ထြက္ေျပးမႈ ဘားအံ အက်ဥ္း ေထာင္တြင္ ျဖစ္ပြား

အက်ဥ္းေထာင္ပုိင္အမႈိက္ယာဥ္နဲ႔ အက်ဥ္းသား ၂၀ ထက္မနည္း ေထာင္ေဖာက္ထြက္ေျပးမႈ ဘားအံ အက်ဥ္းေထာင္မွာ ဒီကေန႔ မနက္ပိုင္းက ျဖစ္ပြားခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,626