ကခ်င္ေဒသ စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေရရွည္ေမွ်ာ္မွန္းကာ သက္ေမြးပညာသင္ၾကားမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေန

ကခ်င္ေဒသ စစ္ေရွာင္ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေရရွည္ေမွ်ာ္မွန္းကာ သက္ေမြးပညာသင္ၾကားမႈေတြ လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လုိ႔ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက ေျပာၾကားပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,626