၂၇ ရက္ၾကာ ေျပလည္မႈ မရရွိေသးသည့္ ဖုယြင္အလုပ္သမားသပိတ္အား ဒဂံုဆိပ္ကမ္း စက္မႈဇုန္အတြင္းရွိ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား ဝန္းရံ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္

၂၇ရက္ၾကာ ေျပလည္မႈမရရွိေသးတဲ့ ဖုယြင္အလုပ္သမားသပိတ္ကို ဒဂံုဆိပ္ကမ္း စက္မႈဇုန္မွာရွိတဲ့ အလုပ္သမားသမဂၢေတြ ဝန္းရံဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈတစ္ခုကို ဒီကေန႔မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,636