ထား၀ယ္ေဒသခံမီဒီယာသမားေတြ ဦးေဆာင္၍ တရားစြဲဆုိခံရျခင္းႏွင့္ ဖမ္းဆီးခံရၿပီး ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံေနရေသာ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား အျမန္ဆံုးလြတ္ေျမာက္လာေစရန္ ဆုေတာင္းပြဲ ျပဳလုပ္


တနသာၤရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ထားဝယ္ၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ ေရႊေတာင္စားေစတီမွာ စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔ နံနက္ ၈ နာရီက ထားဝယ္ေဒသခံမီဒီယာသမားေတြ ဦးေဆာင္ၿပီး တရားစြဲဆိုခံရတာနဲ႔ ဖမ္းဆီးခံရၿပီးေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ျခင္းခံေနရတဲ့ သတင္းမီဒီယာသမားေတြ အျမန္ဆံုးလြတ္ေျမာက္လာေစဖို႔ ဆုေတာင္းပြဲတစ္ခုျပဳလုပ္ခ့ဲပါ တယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,626