ပညာသင္ယူရာတြင္ နစ္နာမႈရိွေနသည့္ဟုဆိုကာ ေတာင္းဆိုခ်က္ေလးခ်က္ႏွင့္အတူ ေက်ာက္ျဖဴပညာေရး ေကာလိပ္ ဆရာအတတ္သင္ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသားသမဂၢအဖြဲ႔ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္

ပညာသင္ယူရာမွာ နစ္နာမႈေတြ ရိွေနတယ္လုိ႔ဆုိကာ အခ်က္(၄)ခ်က္ပါေတာင္းဆိုခ်က္တစ္ခုကို ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ျဖဴ ပညာေရးေကာလိပ္ဆရာအတတ္သင္ေက်ာင္းမွာ ပညာသင္ၾကားေနတဲ့ ေက်ာင္းသား သမဂၢ အဖြဲ႔ က ဆရာ/ဆရာမ ၂၀၀ခန္႔က ဒီကေန႔ နံနက္ပုိင္းက ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,626