မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ ႀကံစည္ေနသည့္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔တစ္ခုအား ရဲတပ္ဖြဲ႔က ေဖာ္ထုတ္ ဖမ္းဆီး ႏုိင္ခဲ့

မေလးရွားႏုိင္ငံ၊ ပီနန္ျပည္နယ္မွာ အၾကမ္းဖက္မႈေတြလုပ္ေဆာင္ဖို႔ ႀကံစည္ေနတဲ့ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔ အစည္းတစ္ခုကို ေဖာ္ထုတ္္ဖမ္းဆီးႏုိင္ခဲ့တယ္လို႔ ရဲတပ္ဖြဲ႔တာ၀န္ရွိသူေတြက ေျပာခဲ့ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,636