ထိုင္၀မ္အေနျဖင့္ ျပည္မႀကီးအား ပ်က္စီးရာပ်က္စီးေၾကာင္း လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားကို ခ်က္ခ်င္း ရပ္ဆိုင္းရမည္ဟု တရုတ္နုိင္ငံ၏ ထိုင္၀မ္ေရးရာရုံးက ထုတ္ျပန္ေတာင္းဆို


ထိုင္၀မ္အေနနဲ႔ ျပည္မႀကီးအား ပ်က္စီးရာပ်က္စီးေၾကာင္း လုပ္ေဆာင္ေနမႈေတြကို ခ်က္ခ်င္းရပ္ဆုိင္းရမယ္လို႔ တရုတ္ ႏုိင္ငံရဲ႕ ထုိင္၀မ္ေရးရာရုံးက ထုတ္ျပန္ေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,626