အရက္ေသာက္သုံးမႈ စစ္ေဆးရာတြင္မေအာင္သည့္ ေလယာဥ္မွဴးေၾကာင္႔ ၾသစေၾတးလ်မွ နယူးဇီလန္ကိုသြားမည့္ စင္ကာပူ ေလေၾကာင္းလိုင္းမွ ေလယာဥ္ခရီးစဥ္ ဖ်က္သိမ္းလိုက္ရ

အရက္ေသာက္သုံးမႈ စစ္ေဆးမႈမေအာင္တဲ႔ ေလယာဥ္မွဴးေၾကာင္႔ စင္ကာပူေလေၾကာင္းလိုင္း SIA က ေလယာဥ္ခရီးစဥ္ တစ္ခုကို စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္ မနက္ပိုင္းမွာ ဖ်က္သိမ္းလိုက္ရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,626