စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တုိင္း မန္ခြတ္ ၀င္ေရာက္တုိက္ခတ္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ေဟာင္ေကာင္တြင္ ပ်က္စီးမႈအမ်ားအျပား ျဖစ္ေပၚခဲ့ ၿပီး လူ ၁၀၀ ေက်ာ္ ဒဏ္ရာရ


စူပါတုိင္ဖြန္းမုန္တိုင္း မန္ခြတ္ ၀င္ေရာက္တုိက္ခတ္ခဲ့တာေၾကာင့္ ေဟာင္ေကာင္တြင္ ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈ အမ်ားအျပား ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး လူ ၁၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ ဒဏ္ရာရခဲ့တယ္လို႔ တာ၀န္ရွိသူေတြက ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ကနဦး သတင္းေဖာ္ျပခ်က္ ေတြမွာ ပါရွိပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,626