အမႈမွန္ေပၚေပါက္ေရး အခက္အခဲျဖစ္ႏုိင္သည့္အတြက္ ေအာင္ရဲေထြးအမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လာဘ္ေပးခဲ့သူကို ေကာ္မရွင္က အေရးယူရန္ မရွိေၾကာင္း အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ေျပာ

အမႈမွန္ေပၚေပါက္ေရး အခက္အခဲျဖစ္ႏုိင္သလို အေရးႀကီးသက္ေသျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ေအာင္ရဲေထြးအမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လာဘ္ေပးခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ သန္းထြဋ္ေအာင္ရဲ႕ ဖခင္ျဖစ္သူ ဦးခင္ေမာင္ေလးကို ေကာ္မရွင္က အေရးယူသြားဖို႔ မရွိဘူးလို႔ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ၾကည္က ေျပာပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,636