ေက်ာက္နီေမာ္တြင္ ဘဂၤလီမ်ားအား ႏုိင္ငံသားကဒ္ထုတ္ေပးမႈႏွင့္ ေမာင္ေတာတြင္ ဘဂၤလီမ်ားအား ေက်ာင္းဆရာ ခန္႔အပ္မည့္ကိစၥမ်ားအေပၚ တုိင္ၾကားစာ ပုိ႔မည္


ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်ာက္နီေမာ္တြင္ ကမန္လူမ်ိဳးလုိ႔ဆုိတဲ့ ဘဂၤလီမ်ားအား ႏုိင္ငံသားကဒ္ ထုတ္ေပးမႈႏွင့္ ေမာင္ေတာတြင္ ဘဂၤလီမ်ားအား ေက်ာင္းဆရာ ခန္႔အပ္သြားမယ့့္္ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ႏုိင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲမ်ားအထိ တုိင္ၾကားစာ ပုိ႔မွာ ျဖစ္တယ္လုိ႕သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,636