ေျမာက္ကိုရီးယားသို႔ သြားေရာက္မည့္ ေတာင္ကိုရီးယား ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြဲ႔တြင္ ဆမ္ေဆာင္း အေမြဆက္ခံသူ လီေဂ်းယံု ပါ၀င္


ကိုရီးယား ႏွစ္ႏိုင္ငံ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းအတြက္ ၿပံဳယန္းကို အခုတစ္ပတ္သြားေရာက္မယ့္ ေတာင္ကိုရီးယား ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မွာ ဆမ္ေဆာင္း အေမြဆက္ခံသူနဲ႔ အျခားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းစုေခါင္းေဆာင္ေတြ ပါ၀င္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,636