မန္းကြတ္တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း ခ်ဥ္းကပ္လာမႈေၾကာင္႔ မကာအိုတြင္ ေလာင္းကစားရံုမ်ားကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ ပိတ္ထား

စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔မွာ မန္းကြတ္တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း နီးကပ္လာၿပီျဖစ္တာေၾကာင္႔ မကာအိုမွာရွိတဲ့ ေလာင္းကစားရံုအားလံုးကို သမိုင္း၀င္ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ပိတ္ထားပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,626