ေယာဂအာသန (႐ုပ္သံအစီအစဥ္)


■ ေန႔တစ္ေန႔ကို ေယာဂက်င့္စဥ္မ်ားနဲ႔ စတင္လိုက္ပါ

တစ္ေန႔တာရဲ႕ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား မစတင္ခင္မွာ ကိုယ္ေရာ စိတ္ပါတက္ၾကြလန္းဆန္းေစဖို႔ အခုျပသထားတဲ့ ေယာဂက်င့္စဥ္ (၃)ခုကို ပံုမွန္ေလ့က်င့္ေပးသင့္ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,723