ထိုင္းေတာ၀က္လူငယ္အဖြဲ႕ကယ္ထုတ္မႈတြင္ပါ၀င္ခဲ႔သည္႔ၿဗိတိန္ေရငုပ္သမားက Telsa ကုမၸဏီစီအီးအို Elon Musk ကို တရားစြဲ

ၿဗိတိန္လိုဏ္ဂူေရငုပ္သမားတစ္ဦးက သူ႔ကိုကေလးသူငယ္ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္သူအျဖစ္အသေရဖ်က္ေျပာဆိုခဲ႔တဲ႔ Telsa လွ်ပ္စစ္ကားကုမၸဏီစီအီးအို အီလြန္မတ္စ္ခ္ကို စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္မွာ တရားစြဲဆိုလိုက္ပါတယ္။
 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,730