ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးမယ္ (ရုပ္သံအစီအစဥ္)

ေလးေထာင့္စကၠဴရွိရံုနဲ႔ မိမိစိတ္ႀကိဳက္ ပံုစံမ်ိဳးစံု ဖန္တီးႏိုင္ပါတယ္။

■ ဂ်ပန္ရိုးရာစကၠဴေခါက္နည္း Origami (အိုရိဂမိ)

■ Japan Culture House မွ လီလီပန္းေခါက္နည္းကို လက္ေတြ႔ျပသေပးထားပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,006