က်ပ္ေငြေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းမႈ၊ေငြေရးေၾကးေရးမတည္ျငိမ္မႈမ်ားအေပၚ အစိုးရ၏တု႔ံျပန္ေဆာင္ရြက္မႈ ေႏွးေကြး ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ၾကီးေဟာင္း ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ၏ ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ေဒါက္တာပြင့္ဆန္းေျပာၾကား

က်ပ္ေငြေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းမႈနဲ႔ ေငြေရးေၾကးေရး မတည္ျငိမ္မႈေတြအေပၚ အစိုးရရဲ႕ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈ ေႏွးေကြးတယ္လို႔ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ကစီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဒု၀န္ၾကီး တာ၀န္ယူခဲ့သူ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီရဲ႕ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ျဖစ္တဲ့ ေဒါက္တာပြင့္ဆန္းက ေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,731