ဧရာဝတီတိုင္းအတြင္းရွိ သူနာျပဳနွင့္သားဖြားသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွ ႏွစ္စဥ္သူနာျပဳဦးေရ ၂၀၀ခန္႔အား ေမြးထုတ္ေပးနိုင္ေသာ္လည္း နိုင္ငံဘတ္ဂ်က္အရအျပည့္အဝအလုပ္မေပးနိုင္ဟုဆို

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသၾကီးအတြင္း ပုသိမ္ျမိဳ႕နွင့္ဟသၤာတျမိဳ႕မ်ားတြင္ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ သူနာျပဳနွင့္ သားဖြားသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွ နွစ္စဥ္သူနာျပဳနွင့္သားဖြားကၽြမ္းက်င္သူ သူနာျပဳဦးေရ၂၀၀ခန္႔အား ေမြးထုတ္ ေပးနိုင္ေသာ္လည္း နိုင္ငံဘတ္ဂ်က္အရအျပည့္အဝအလုပ္မေပးနိုင္ဘူးလုိ႕ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရ အဖြဲ႕ဝင္ လူမႈေရးဝန္ၾကီး ေဒါက္တာလွျမတ္ေသြးကေျပာၾကားပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,730