၁၁၈ ၾကိမ္ေျမာက္ ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕၊ ဗုဒၶၿမတ္စြယ္ေတာ္ၿမိဳ႕တြင္းလွည့္လည္ပူေဇာ္ခံရာတြင္ ဆင္ရတနာသံုးစီး၊ ဇာတ္နိပါတ္ေတာ္လွည္းယာဥ္မ်ားျဖင့္ ပင့္ေဆာင္အပူေဇာ္ခံခဲ့

ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီး၊ ျပည္ခရိုင္၊ ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕ ဗုဒၶျမတ္စြယ္ေတာ္(၁၁၈) ၾကိမ္ေၿမာက္ ၿမိဳ႕တြင္း လွည့္လည္ပူေဇာ္ခံရာမွာ ယခုႏွစ္မွာေတာ့ ဆင္ရတနာသံုးစီး၊ ဇာတ္နိပါတ္ေတာ္လွည္းယာဥ္မ်ားျဖင့္ ပင့္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ဘုရားဖူးလာသူမ်ားၿဖင့္ စည္ကားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,731