စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္ေန႔ ေန႔လယ္ပုိင္း သတင္းအစီအစဥ္

■ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းေလးခုအတြက္ ယူရုိေငြ သန္း ၇၀ မွ ၈၅ သန္းအထိ သုံးစြဲမည္ျဖစ္ၿပီး ျပင္သစ္ႏုိင္ငံမွ ေခ်းယူမည္

■ က်ပ္ေငြေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းမႈ၊ ေငြေရးေၾကးေရး မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားအေပၚ အစိုးရ၏တု႔ံျပန္ေဆာင္ရြက္မႈ ေႏွးေကြးေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးေဟာင္း ေဒါက္တာ ပြင့္ဆန္း ေျပာၾကား

■ ဧရာဝတီတိုင္းအတြင္းရွိ သူနာျပဳနွင့္ သားဖြားသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွ ႏွစ္စဥ္သူနာျပဳ ဦးေရ၂၀၀ ခန္႔အား ေမြးထုတ္ေပးနိုင္ေသာ္လည္း နိုင္ငံဘတ္ဂ်က္အရ အျပည့္အဝ အလုပ္မေပးနိုင္ဟုဆို

■ ေပါ့အဆုိေတာ္ဒီဇုိင္နာႏွင့္ သရုပ္ေဆာင္ရီဟားနားကို ဘာေဘးဒုိး သံအမတ္ၾကီးအျဖစ္ ခန္႕အပ္

■ ၿပိဳင္ဘက္ပိုဗက္ကင္ကို အႏုိင္ယူၿပီးခ်န္ပီယံဘဲြ႕မ်ားကို အန္တိုနီဂ်ဳိ႐ွဴအား ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္း စတဲ့ ျပည္တြင္းျပည္ပ အားကစားသတင္းေတြ ပါ၀င္ေနပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,730