မေလးရွားႏိုင္ငံ၊ ဆာရာ၀တ္ျပည္နယ္က ေတာင္တစ္ခုေပၚတြင္ ၇ ရက္ၾကာ ေပ်ာက္ဆံုးသြားသူကို အသက္ရွင္လ်က္ျပန္ေတြ႕

မေလးရွားႏိုင္ငံ၊ ဆာရာ၀တ္ျပည္နယ္က Mount Singai ေတာင္ေပၚမွာ ေပ်ာက္ဆံုးေနတဲ႔ ေျခလ်င္ ခရီးသည္တစ္ဦးကို ၇ ရက္အၾကာမွာ အသက္ရွင္လ်က္ျပန္ေတြ႕ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,730