ဥေရာပအာကာသေအဂ်င္စီမွ ေနကိုေလ့လာမည့္ အာကာသယာဥ္ေစလႊတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္၏ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ စမ္းသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေန


ဥေရာပအာကာသေအဂ်င္စီဟာ ေနကိုေလ့လာမယ့္ အာကာသယာဥ္ ေစလႊတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ စမ္းသပ္မႈေတြကို ျပဳလုပ္ေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,730